Regulamin:

1. Każdy użytkownik może zgłosić swoją stronę do Katalogu Liescore.
2. Aby strona została dodana musi zostać zaakceptowana przez Administratora.
3. Nie będą dodawane strony:
- sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
- związane z pornografią,
- wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.,
- o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.,
- w budowie,
- o tej samej treści pod różnymi adresami,
- szablonowe strony systemów partnerskich,
- na których przeważają reklamy nad treścią,
- o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej,
- które powstały wyłącznie w celu przekierowania na inną.
4. Zasady, jakie musi spełniać opis strony:
- powinien być unikalny,
- pozbawiony błędów ortograficznych,
- starannie i sensownie napisany,
- nie powinien zawierać odstępów przed znakami interpunkcyjnymi (np. …koniec zdania . ), powinien natomiast zawierać odstępy po nich (np. …koniec zdania. Nowe zdanie…),
- nie powinien być nasycony przesadną liczbą słów kluczowych,
- słowa kluczowe muszą być poprawnie wplecione w treść opisu (np. …skorzystaj z usług fotografa z Warwszawy.), nie zostaną zaakceptowane wpisy typu (…skorzystaj z usług fotograf Warszawa),
- nie powinien zawierać podwójnych eneterów, które tworzą pustą linię, oraz enterów wstawianych w środku zdania,
- odnośniki linków umieszczanych w opisie powinny być jego częścią oraz mieć prawidłowo wstawiony url,
Opisy, które są niezgodne z powyższymi zasadami będą usuwane.
5. Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej jest dodawana.
6. Administrator Katalogu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków oraz za treść stron, do których one prowadzą.
7. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do modyfikacji wpisów jeżeli będą one niezgodne z regulaminem.
8. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
9. Dane adresowe podane przez użytkownika mogą zostać wykorzystywane przez Administratora Katalogu do wysyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
11. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jego właścicieli.
12. W przypadku odrzucenia strony przez Administratora z powodu złamania regulaminu, opłata nie jest zwracana.
13. Reklamacje odnoszące się do kodów kodów SMS oraz płatności przelewem należy zgłaszać pod adresem: www.dotpay.pl/reklamacje/.
14. Inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Katalogu należy zgłaszać poprzez dział kontakt.
15. Zgłoszenie strony do Katalogu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.